Betingelser

Betingelser for brugen af Hendes Verdens spilleklub hjemmesiden og spillene

 1. Accept
  1. Betingelserne på denne side er til en hver tid gældende ved brugen af Hendes Verdens spilleklub hjemmesiden.
  2. Betingelserne kan ændres uden varsel og det vil altid være de nyeste betingelser der er gældende.
  3. Betingelserne skal accepteres ved oprettelse af en bruger på Hendes Verdens spilleklub, men er i øvrigt gældende ved al brug af Hendes Verdens spilleklub hjemmesiden i det hele taget.

 2. Bruger
  1. Ved oprettelsen af en bruger skal oplysninger være korrekte hvor de er påkrævet.
  2. Hvis der ved oprettelse af en bruger oplyses en anden persons e-mail medfører dette øjeblikkelig politi anmeldelse med angivelse af IP nummer og tidspunkt for overtrædelsen.
  3. Hendes Verdens spilleklub, Hjemmet og Egmont forbeholder sig ret til, via e-mail, at udsende nyhedsbreve, rabat- og shoptilbud, samt andre spændende informationer.
  4. Hver juridisk person må kun have én aktiv bruger på Spilleklubben og der må kun være én aktiv bruger på Spilleklubben per juridisk person. Med andre ord, det er ikke tilladt at have flere aktive brugere eller at dele brugere på Spilleklubben.
  5. Hendes Verdens spilleklub kan uden varsel slette en bruger, hvis betingelserne ikke overholdes. Endvidere forbeholder Hendes Verdens spilleklub sig ret til at spærre adgangen til hjemmesiden for enkelte brugere på grund af upassende adfærdsmønster. Afgørelsen herfor tilkommer ene og alene Hendes Verdens spilleklub og træffes uden hensyn til betalt medlemskab.

 3. Profil
  1. De billeder der gemmes på Hendes Verdens spilleklub hjemmesiden, i forbindelse med oprettelsen af en profil, må ikke være pornografiske, usobre eller virke stødende i det hele taget.
  2. Ved profil billeder skal billedet enten være lavet i Spilleklubbens avatar editor eller være af personen selv, som har oprettet sig på Spilleklubben. Ved sidstnævnte skal det dreje sig om et nyere og vellignende portrætfoto uden spildplads.
  3. Hendes Verdens spilleklub forbeholder sig ret til at fremhæve profiler inkl. profilbilleder på Hendes Verdens spilleklubs egen hjemmeside og på Hendes Verdens spilleklubs Facebook side. F.eks. i forbindelse med fødselsdage el. gevinster.

 4. Spil
  1. Hendes Verdens spilleklub fralægger sig ethvert ansvar overfor fejl, mangler og følgevirkninger af enhver art som spillene og/eller hjemmesiden måtte have/afstedkomme. Al brug af hjemmesiden og spillene er under eget ansvar.
  2. Hendes Verdens spilleklub vil dog til en hver tid gøre sit bedste for at rette fejl og mangler samt lytte til brugernes kritik og ønsker om forbedringer.
  3. Det er ikke tilladt at gøre brug af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler der på nogen måde, direkte eller indirekte, automatiserer, og eller assisterer, det at brugeren selv sidder og spiller. Findes mistanke om overtrædelse heraf stærk nok politi anmeldes forseelsen øjeblikkeligt og videre sagsanlæg iværksættes i det omfang Hendes Verdens spilleklub finder det nødvendigt.

 5. Gevinster og indskud
  1. Gevinster, vundet på Hendes Verdens spilleklub hjemmesiden, udbetales direkte til brugerens bankkonto. For at få en gevinst udbetalt skal brugeren derfor være i besiddelse af en bankkonto og velvillig til at oplyse kontonummeret. Hvis brugeren IKKE har en indlandsk bankkonto, betaler brugeren alle gebyrer i forbindelse med bankoverførslen. Der er pålagt et gebyr på DKK 50,00 for at hæve fra sin konto.
  2. En gevinst skal hæves inden ét år fra den vindes, derefter bortfalder rettigheden til den. Desuden skal indestående over DKK 1.000,00 på brugerkonti, f.eks. opnået igennem en gevinst, hvor vinderen i forvejen har penge stående på sin bruger, hæves indenfor en måned.
  3. Retten til (fysiske) præmier vundet på siden (eksempelvis i præmieturneringer, lodtrækninger og andre konkurrencer) bortfalder, såfremt brugeren ikke besvarer vores henvendelse om at oplyse navn og adresse indenfor 90 dage, med mindre der i den pågældende konkurrence er oplyst en anden frist. Vi henvender os til brugeren pr. brev på Hendes Verdens spilleklub eller i sjældne tilfælde til den e-mailadresse, brugeren har oplyst.
  4. Præmier og produkter som vindes eller bestilles på Hendes Verdens spilleklub, sendes ikke ud til andre lande end Danmark. Der sendes heller ikke ud til Grønland og Færøerne. Spigos som vindes på denne side kan ikke overføres til andre Spigo sider.
  5. Man kan ikke opbevare kontante præmier på sin Spigokonto på ubestemt tid. En inaktiv Spigokonto med en positiv balance, vil hver måned blive fratrukket DKK 50,00. En Spigokonto anses som værende inaktiv, hvis brugeren ikke har været online indenfor et år. Endvidere skal indestående over DKK 50,00 hæves indenfor en måned, hvorefter retten til at hæve pengene bortfalder.

 6. Kommunikation på Hendes Verdens spilleklub
  1. Det er ikke tilladt at skrive reklamer, sælge ting eller have indhold, der kan opfattes som værende anstødeligt i ens profil. Dette gælder også andre steder, hvor man kan skrive ting, de andre brugere kan se. Vi forbeholder os retten til at slette materiale og indhold som vi finder upassende.